Ohjeita näytteilleasettajille

Olet täällä

 

NÄYTTEILLEASETTAJAEHDOT

 

Järjestäjä:          ProAgria Etelä-Pohjanmaa

Paikka:               Luke Ylistaron ja Perunantutkimuslaitoksen ympäristö, Seinäjoki, Ylistaro

Osoite:                Alapääntie 104, 61400 YLISTARO

Aika:                   Torstai 28.7.2016, klo 10.00–15.00 

 

Näytteilleasettajat ja myyntioikeudet

Pohjanmaan Peltopäivä on avoin kasvintuotantosektorin teollisuutta, kauppaa ja rahoitusta harjoittaville yrityksille, yhteisöille ja järjestöille. Tapahtuman järjestäjä varaa oikeuden makeisten, ruuan, juomien, kahvin, jäätelön ja muiden kioskituotteiden ym. myyntiin. Ilmaisten pienten maistiaisten jakaminen (messukarkit ja max. 5 dl:n vesipullot) on mahdollista, mutta ruokien ja juomien laajamittainen ilmaistarjonta ei ole sallittua. Näyttelyosastolla myynnissä olevista tuotteista on tiedotettava järjestäjää ennen tapahtumaa. Tapahtuman järjestäjä pidättää itselleen oikeuden päättää myyntioikeuksista ja myytävistä tuotteista.

 

Paikanvuokrat

Perusosasto on kooltaan 4x4 m = 16 m2. Kaikilta hyväksytyiltä näytteilleasettajilta peritään perusmaksuna 450,00 € + ALV 24 %. Yhteisosaston muilta näytteilleasettajilta peritään 50 % perusmaksusta. Tonttia voidaan laajentaa 4 m2 alueina á 20 €/4 m2 + ALV 24 %.

 

Koneosasto

Koneosasto on kooltaan 10x20 m = 200 m2. Koneosaston perusmaksu on 650 € + ALV 24 %. Tonttia voidaan laajentaa 10 m2 alueina á 20 €/10 m2 + ALV 24 %. Koneosastoja on saatavilla rajoitetusti.

 

Viljan ja erikoiskasvien esittelyruudut

- Ruudut                                                                      40 €/kpl + ALV 24 %                   

- Käsittelyt                                                                   20 €/käsittely + ALV 24 %         

- Lineaariannostelu (0%,25%,50%,75%,100%)   220 €/aine + ALV 24 %

Lisätietoja Merja Högnäsbacka, puh. 044 332 6800, merja.hognasbacka@luke.fi

                                                         

Perunan esittelyruudut                 

-Ruudut                                           60 €/kpl + ALV 24 %

-Käsittelyt                                       20 €/käsittely + ALV 24 %

Lisätietoja Anna Sipilä, puh. 040 450 7203, anna.sipila@petla.fi

 

Ruudun hintaan sisältyy ruudun perustaminen sekä tavanomainen lannoitus ja kasvinsuojelu. Kaikki tilaajan toivomat lannoitus- ja kasvinsuojelukäsittelyt hinnaston mukaisesti. Muut mahdolliset toimenpiteet sovitaan ja hinnoitellaan erikseen.                                       

                                                                                      

Tilaajan tulee toimittaa siemenet ja ks-aineet Lukelle tai Petlalle PE 15.4.2016. mennessä osoitteeseen Alapääntie 104, 61400 YLISTARO.  Lähetykseen merkitään selvästi ”Pohjanmaan Peltopäivä”. 

 

Muuta

Teltta 3x3 m                                                                                             220 € + ALV 24 %

Teltta 3x4,5 m                                                                                         310 € + ALV 24 %

Teltta 4x4 m                                                                                             350 € + ALV 24 %

Teltta 3x6 m                                                                                             450 € + ALV 24 %

Teltta 6x6 m                                                                                             850 € + ALV 24 %

Hintaan sisältyy pystytys ja purku

Muun kokoiset teltat tapauskohtaisesti. Kysy hintaa.

 

Lipputanko                                                                                               400 €/kpl pystytettynä + ALV 24 %

Sähkö 220 V, 10 A                                                                                  125 € + ALV 24 %                       

 

Ilmoittautuminen

Ilmoittautumisaika päättyi 1.4.2016.

- Jos tilaa riittää, ilmoittautumisia otetaan vastaan tämän jälkeenkin. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen ilmoittautuneilla maksuihin lisätään 25 % korotus.

 

Näyttelysopimus ja osastojen sijoittelu

Tapahtumajärjestäjä pidättää itselleen oikeuden päättää osallistumisoikeudesta tapahtumaan. Osastojen paikkojen sijoitteluun vaikuttaa ilmoittautumisjärjestys, näytteilleasettajien toivomukset, osaston suuruus ja tapahtuman teemat. Paikkojen lopullinen sijoittaminen alkaa 4.4.2016. Kun ilmoittautuminen on hyväksytty ja näyttelypaikka sijoitettu, näytteilleasettajalle lähetetään karttaote, johon on merkitty osaston sijainti. Tapahtumajärjestäjä varaa itselleen oikeuden paikanmuutoksiin.

 

Maksut ja peruutukset

Osaston laskutus tapahtuu, kun osaston sijainti on vahvistettu. Maksut on suoritettava eräpäivään mennessä. Ellei osaston vuokraa ole määräpäivään mennessä maksettu, on tilaisuuden järjestäjillä oikeus luovuttaa varattu paikka edelleen. 4.4.2016 jälkeen peruutetuista osastopaikoista veloitetaan 50 % osaston hinnasta.

 

Näytteilleasettajaluettelo

Jokainen määräpäivään mennessä ilmoittautunut tapahtumaan osallistuva yritys mainitaan näytteilleasettaja­luettelossa ja tapahtuman kotisivuilla. Tapahtuman järjestäjä ei vastaa näytteilleasettajaluettelossa tai muissa painotöissä mahdollisesti esiintyvien virheiden aiheuttamista vahingoista.

 

Näyttelyosastojen rakentaminen ja purku

Näytteilleasettaja vastaa itse osastonsa rakentamisesta (poislukien tapahtumajärjestäjältä tilatut teltat ja lipputangot), sisustamisesta ja purkamisesta. Osastojen rakentamisessa tulee noudattaa seuraavia ohjeita:

- osastojen rakentaminen on mahdollista aloittaa keskiviikkona 27.7. 2016 klo 12.00

- mahdollisesta aiemmasta rakentamisesta sovittava erikseen järjestäjien kanssa

- osastojen tulee olla valmiina torstaina 28.7.2016 klo 9.00

- osastoa ei saa rakentaa eikä tuotteitaan esitellä niin, että miiasiitä aiheutuu vaaraa, ruuhkia osaston lähistölle tai muuta haittaa viereisille osastoille tai yleisölle

- purkaminen voidaan aloittaa torstaina 28.7.2016 klo 15.00

- osastojen tulee olla purettuina ja esineiden poiskuljetettuina torstaina 28.7.2016 klo 19.00 mennessä

 

Pohjanmaan Peltopäivän virallisena messurakentajana toimii Maiseri Oy (www.maiseri.fi).

Osastojen rakentamista ja kalustetilausta voi tiedustella: Jari Isohella, puh. 0400 680 866.

 

Ruokailu ja kahvi

ProAgria Etelä-Pohjanmaa pitää tapahtumassa ravintolaa ja kahvilaa. Näytteilleasettajilla on mahdollisuus tilata etukäteen ruoka- ja kahvilippuja työntekijöilleen ja näyttelykävijöille jaettavaksi. Vain käytetyt ruoka- ja kahviliput veloitetaan. Käyttämättömät liput tulee palauttaa tapahtumapäivänä klo 17.00 mennessä näyttelytoimistoon, jolloin niitä ei veloiteta.

 

Hinnat/kpl (hintoihin lisätään arvonlisävero):

- Jauhelihakeitto (sis. vesi/mehu) 6,00 e

- makkara 1,50 €

- kahvi 1,50 €

- pulla 2,00 €

Ruoka- ja kahvilippujen tilaukset: ilmoittautumisen yhteydessä tai pohjanmaanpeltopaiva@proagria.fi. Ilmoita sähköpostissa tilaamasi tuote, kappalemäärä, sekä lippujen toimitus- ja laskutusosoite. 31.5.2016 mennessä tilatut liput toimitetaan yhteen annettuun postiosoitteeseen 30.6.2016. mennessä. Lippuja voi tilata ennakkoon myös toukokuun jälkeen ja niitä voi noutaa tapahtuman aikana näyttelytoimistosta.

 

Tavaroiden lähetys

Näytteilleasettajat toimittavat tapahtumassa tarvittavat tavaransa osastolleen omalla kustannuksellaan. Järjestäjä ei vastaa tavaroiden vastaanottamisesta, purkamisesta tai säilyttämisestä eikä myöskään tilaisuuden jälkeen tavaroiden pois lähettämisestä.

 

Sähkövirta ja -työt

Näytteilleasettaja tilaa järjestäjiltä osastolla tarvitsemansa sähkövirran. Tilattu sähkö toimitetaan osaston reunalle. Kaikenlaisten omien liittymien vetäminen osastolle on kielletty. Järjestäjä ei vastaa mahdollisista sähkökatkoksen aiheuttamista vahingoista. Näytteilleasettaja vastaa osastolleen tuomista sähkölaitteista (esim. ulkokäyttöön tarkoitetut sähköjohdot). Sähköasennukset näyttelyalueella suorittaa järjestäjän valitsema sähköasennusliike.

 

Puhtaanapito

Tapahtuman järjestäjä huolehtii yleisestä puhtaanapidosta alueella. Jokainen näytteilleasettaja vastaa oman osastonsa siivouksesta ja jätteistä. Jätteet on vietävä jäteastioihin.

 

Vakuutukset

Jokainen näytteilleasettaja vakuuttaa itse näyttelyesineensä.

 

Palo- ja muu turvallisuus

Turvallisuuden suhteen on noudatettava yleisiä voimassa olevia lakeja, asetuksia ja turvallisuusohjeita. Tupa­koin­ti on sallittu vain järjestäjän siihen osoittamissa paikoissa. Näytteilleasettaja vastaa näytteille asetettavien tuotteiden, koneiden ja laitteiden tuoteturvallisuudesta ja lainmukaisuudesta.

 

Sitoumus näytteilleasettajaehtoihin

Lähettämällä ilmoittautumisen näytteilleasettaja sitoutuu noudattamaan näitä näytteilleasettajaehtoja ja muita tapahtuman järjestäjän antamia ohjeita. Mikäli ohjeita ei noudateta, tapahtuman järjestäjällä on oikeus sulkea osasto. Näytteilleasettaja hyväksyy näyttelyn järjestäjän toimenpiteet, joihin tämä näyttelyalueella välttämättömän järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi sekä häiriötilanteen poistamiseksi ja tapahtumasopimusten ehtojen noudattamiseksi joutuu turvautumaan. Näytteilleasettaja vastaa kaikesta henkilökuntansa tai samoissa näyttelytiloissa työskentelevien tai toimivien sivullisten henkilöiden aiheuttamista haitoista, vahingoista ja sopimusrikkomuksista. Suoritus- ja lainkäyttöpaikkana pidetään molemminpuolisesti Seinäjoen kaupunkia. Ylivoimaisen esteen sattuessa näyttelyn järjestäjä pidättää itselleen oikeuden osastopaikkojen siirtämiseen uusiin tiloihin näyttelyalueella tai näyttelyn siirtämiseen tai peruuttamiseen.

 

Yhteystiedot (myös tapahtuman aikana):

Näyttelypäällikkö Henri Honkala, puh. 040 827 7100, henri.honkala@proagria.fi

Näyttelysihteeri Saija Ilonen, puh.040 7035 035, saija.ilonen@proagria.fi

Rakentamispäällikkö Hannu Putula, puh. 040 510 5965, hannu.putula@proagria.fi

Kenttäpäällikkö Juha Laakso, puh. 040 526 4930, juha.laakso@proagria.fi

Viestintäpäällikkö Miia Lenkkeri-Tamminen, puh. 0400 159 118, miia.lenkkeri-tamminen@proagria.fi

Messurakentaja Maiseri Oy (www.maiseri.fi), Jari Isohella, puh. 0400 680 866