Tuota sitä mikä kannattaa

Olet täällä

 

Lohkotietopankkiin kerättyjen aineistojen perusteella vuoden 2015 kasvinviljelyn paras nettotulos on ollut syysrukiilla. Koko maan tulosten keskiarvo on 215 euroa/ha. Nettotulos on ollut positiivinen myös kauralla 32 euroa/ha ja kevätrypsillä 12 euroa/ha. Matala tuottajahinta näkyy selvimmin rehuohran ja rehuvehnän kohdalla. Molempien nettotulos on selvästi miinuksella. Tilakohtaisissa tuloksissa vaihtelua on kuitenkin runsaasti ja joillakin tiloilla on päästy viime vuonnakin positiiviseen nettotulokseen myös rehuohran- ja vehnän viljelyssä.

Parhaaseen tulokseen päässeitä tiloja yhdistää korkea satotaso. Myös ympäristökorvausjärjestelmän lohkokohtaisten toimenpiteiden monipuolisella hyödyntämisellä on merkitystä. Tilojen välisissä tukitasoissa onkin ollut vuonna 2015 edellisvuosia suurempi hajonta. Muuttuvien kulujen osuus kasvinviljelyn kokonaiskustannuksista on noin 30 %. Parhaan tuloksen tehneillä tiloilla muuttuvat kustannukset ovat olleet yleensä keskimääräiset tai sitä korkeammat eli lannoitukseen ja kasvinsuojeluun panostaminen on kannattanut ja se on johtanut parempaan tulokseen.

Nettovoittoa laskettaessa tuloista vähennetään muuttuvien kustannusten lisäksi työkustannukset, koneiden ja rakennusten kiinteät kustannukset sekä pellon ja ojituksen kustannukset. Työkustannusten osuus on 13 %. Kiinteiden kustannusten osuus on keskimäärin 28 % kustannuksista. Kiinteissä kone- ja rakennuskustannuksissa on suurta tilakohtaista vaihtelua, mihin vaikuttaa kone- ja rakennuskaluston koko ja ikä. Vaikutusta on myös tilan pinta-alalla, koska kustannukset jaetaan hehtaareille. Kiinteitä kustannuksia on mahdollista saada alaspäin yhteiskoneiden hankinnalla tai urakoitsijoiden käytöllä, mikä on usein ollut tuloksen kannalta järkevää. Pellon ja ojituksen kustannukset vaihtelevat maan eri osissa paljon, ollen keskimäärin 29 % kustannuksista. Niillä alueilla, joilla vuokrataso ja maan hinta ovat korkeita, on myös korkeimmat pellon ja ojituksen kustannukset.

Aihe on esillä Pohjanmaan Peltopäivän tietoiskuissa 28.7.2016 kello 12.00.