För besökare

You are here

Österbottens Fältdag

Torsdagen 28.7.2016 kl 10-15  arrangeras för andra gången den professionella Fältdagen för växtodlare i Ylistaro, på LUKE:s och Petlas område. Den första utställningen i juli 2014 besöktes av 1500 personer.

Under Pohjanmaan Peltopäivä/Österbottens Fältdag presenteras ett brett sortiment av spannmål, specialväxter och  potatis samt gödsling och växtskydd. Även temat markens bördighet och upprätthållandet av bördigheten är centralt med på utställningen. Handeln, industrin, forskningen och rådgivningen är synligt med på evenemanget. Det finns demonstrationsrutor och  utställningsmontrar på området. Dessutom hålls korta informationstillfällen och förevisning av de officiella sortförsöken. I år har utrymme reserverats även för maskiner med anknytning till dagens tema.

Övernattningar kan bokas via Etelä-Pohjanmaan Matkailu: http://www.epmatkailu.fi/majoitus.html