Tietoiskuissa painavaa ammattiasiaa

Olet täällä

Valkuaiskasvien menestymisen edellytykset Pohjanmaalla, tietoiskuissa kello 10.30-11.00

Euroopassa täydennysrehuvalkuaisen omavaraisuus on noin 25 – 30 % ja Suomessa vain 15 %. Nykyisin vallitsevien viljelyedellytysten on arvioitu mahdollistavan valkuaiskasvituotannon kaksinkertaistamisen Suomessa vaikka välittömästi. Tällä hetkellä Suomeen tuodun rehuvalkuaisen arvo on yli 100 milj. €/vuosi. Osa tästä rehuvalkuaisen tarpeesta olisi mahdollista täyttää kotimaassa tuotetulla kasvivalkuaisella.
Viljelypotentiaalia on eteläisen Suomen lisäksi Pohjanmaan maakunnissa!

Uusilla monitahoisilla ohralajikkeilla lisää tuottoa viljelyyn, tietoiskuissa kello 12.00-12.30

Viljanviljelyn kannattavuuteen vaikuttaa moni asia, mutta satotasolla on edelleen merkittävä vaikutus viljelyn kannattavuuteen. Tilatasolla yksi helpoimmista keinoista parantaa ohran viljelyn kannattavuutta on valita viljelyyn uusia satoisampia ja laadultaan parempia lajikkeita. Monitahoisen ohran laatu on parantunut merkittävästi määrätietoisen jalostustyön tuloksena. Hehtolitrapaino, tuhannen jyvän paino ja lajite ovat kaikki parantuneet tasaisesti aina uusien lajikkeiden kauppaan tulon myötä. Uusien monitahoisten ohralajikkeiden laatu on esimerkiksi lajitteen osalta lähellä kaksitahoisia mallasohria ja samaa tasoa tai parempi kuin aikaisilla kaksitahoilla rehulajikkeilla.

Nyt syysrapsin kylvöön, tietoiskuissa kello 12.00-12.30

Syysrapsin jalostuksessa on melkoisin harppauksin kehitetty uusia lajikkeita. Kahden edellisen vuoden aikana on juuri näistä lajikkeista saatu meillä Suomessa korkeita satoja, mm. 2014 Käytännön Maamies –lehden syysrapsin satokilpailussa voittajan sato hehtaarilta runsaat 5.200 kg. Viime vuonna Pohjanmaalla 8 hehtaarin lohkolta puitiin syysrapsia keskisatona 4,9 tonnia/ha. Viime talvesta saimme kokemuksia, että parhaiten pakkasia kestivät ne syysrapsit, jotka olivat riittävän aikaisin kylvetty. Tämä ohjeistus 8 x 8 x 8 (8 kasvulehteä, 8 mm juuren paksuus, 8 cm juuren pituus) osoitti tärkeytensä. Kylvösuositus syysrapsille on heinäkuun viimeisestä viikosta elokuun 10 päivään.

Maan rakenne osana perunamaan tuottavuutta, tietoiskuissa kello 14.00-14.30

Ammattimaisessa perunantuotannossa ongelmana on monokulttuuri. Perunantuotannossa maan käsittely on myös intensiivistä, mikä yhdessä monokulttuurin kanssa aiheuttaa maan tiivistymistä ja sitä kautta ravinteiden huuhtoutumista ja sadon alenemista. Noin 40 prosenttia Suomen perunantuotannosta sijaitsee alueilla, joissa on happamia sulfaattimaita. Sulfaattimailla on usein suuret luontaiset typpivarat, jonka johdosta peruna saa varsinkin eloperäisillä sulfaattimailla liian paljon typpeä maaperästä kasvukauden loppuvaiheessa, jolloin perunan tuleentuminen viivästyy, joka heikentää perunan laatua.

 

Tietoiskujen aikataulut täällä.