Valkuaiskasvien menestymisen edellytykset Pohjanmaalla

Olet täällä

Euroopassa täydennysrehuvalkuaisen omavaraisuus on noin 25 – 30 % ja Suomessa vain 15 %. Nykyisin vallitsevien viljelyedellytysten on arvioitu mahdollistavan valkuaiskasvituotannon kaksinkertaistamisen Suomessa vaikka välittömästi. Tällä hetkellä Suomeen tuodun rehuvalkuaisen arvo on yli 100 milj. €/vuosi. Osa tästä rehuvalkuaisen tarpeesta olisi mahdollista täyttää kotimaassa tuotetulla kasvivalkuaisella.
Viljelypotentiaalia on eteläisen Suomen lisäksi Pohjanmaan maakunnissa!
Etelä-Pohjanmaalla voitaisiin maalajien ja viljelyolosuhteiden puolesta viljellä nykyistä enemmän rypsiä ja rapsia sekä palkoviljoja, mutta myös vehnää ja ruista. Lisäksi rehunurmien valkuaissadon parantamiseen on mahdollisuuksia ja kokoviljasäilörehuilla on mahdollista päästä sekä huippusatoihin että tuottaa edullista rehuvalkuaista.

Jos pääosin viljanviljelyä harjoittava tila siirtyisi viljanviljelystä ja kesannoinnista valkuaiskasvien suhteen maksimoituun viljelyyn, ei tilan kokonaissadossa tapahdu merkittäviä muutoksia, mutta tilan valkuaissato nousee merkittävästi. Samalla typpilannoituksen tarve pienenee ja typpitase muuttuu positiivisesta negatiiviseksi.

Tuota Valkuaista! –hankkeesta (TUOVA) työkaluja valkuaiskasvien viljelyyn
Luke Seinäjoen vetämä TUOVA-hanke edistää valkuaiskasvien viljelyä Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Suomen maakunnissa vuosina 2016 – 2018. Hankkeessa ovat mukana myös Perunantutkimuslaitos Petla, ProAgria Etelä-Pohjanmaa ja Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti.

Pohjanmaan Peltopäivässä voit jo tutustua valkuaiskasvien ja –seosten demoruutuihin sekä hankkeen ensimmäisiin kenttäkokeisiin. Viljelijät ja muut yrittäjät voivat osallistua hankkeen demotilatoimintaan sekä kehittämisryhmiin (vetäjänä ProAgria E-P, Erkki Vihonen). Lisäksi tarjolla tulee olemaan eri teemojen ympärille koottuja pellonpiennartilaisuuksia, asiantuntijatreffejä ja opintomatkoja vuosina 2017 – 2018.

Tervetuloa kuulemaan lisää tietoiskuihin.