Revolution Slider (Frontpage Slider Swe)

  • Den ledande utställningen för professionella växtodlare

  • Spannmål, oljeväxter, potatis och sorter

  • Aktuella saker för professionella växtodlare

  • I försöksrutorna också potatis

  • Konkreta odlings- och sortförsök samt utställarrutor

Samarbetspartner

Samarbetspartner
  • ProAgria Etelä-Pohjanmaa
  • Berner
  • Boreal
  • Luke
  • Petla