För besökare

You are here

Österbottens Fältdag i Seinäjoki i Ylistaro Alapääntie 104, tors. 26.7.2018 kl. 10 – 16.00

 - Sommarens första evenemang för professionella växtodlare.
 - Tema: spannmål, specialväxter- och potatissorter, gödsling samt växtskydd
 - Som utställare spannmålsuppköpare, representanter för växtskyddsmedel- och sortiment
 - Infosnutt om produktionskostnader för spannmål och produktionens lönsamhet
 - Läs mer: pohjanmaanpeltopaiva.fi och följ oss på Facebook

 

Österbottens Fältdag inför växtsäsongen 2019!

Då Österbottens Fältdag/Pohjanmaan Peltopäivä arrangeras är tärningen kastad, nämligen för den här växtsäsongen. Endast skördearbetet återstår. Under Fältdagen lönar det sig att tänka på växtsäsongen 2019.

Nyckelfrågor att vända sig till är:
Vilken produktion är lönsam?
Efterfrågan hos uppköpare?
Hurudan kvalitet på råvaran krävs av uppköpare?
Växtsorter och odlingstekniker för att uppfylla kvalitetsmålen?

  • Nuförtiden är det viktigt att välja kvalité i enlighet med användningsändamålet, påminner evenemangets utställningschef Henri Honkala.

Österbottens Fältdag ger goda möjligheter att i praktiken se de importerade växterna för den nya programperioden. Till exempel förbättrar saneringsväxter- och fånggrödor jordens bördighet, men deras odling kan innehålla fallgropar. Användningen av fånggrödor var mycket populär förra året. Nu finns ännu mer information om passande växtsorter och odlingstekniker, som lönar sig att utnyttja.